Make your own free website on Tripod.com




"וישן מפני חדש תוציאו"


שלמה קפלן, בבניה ובהתחדשות

"ראשונים" ליזום ולבצע, מיזם משולב של עיבוי בינוי, במסגרת התחדשות עירונית, חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

בלב הרחובות (ראה מפה) ראובן, שפרינצק במתחם "גן הגתות" במערב הוותיק של ראשל"צ, הסתיימה בנייתו של בניין מפואר מרהיב ביופיו, שהינו ראשון ויחיד מסוגו, לראשונה בישראל, הורחבו 16 דירות, בבניין ישן בן 4 קומות, הוספו 5 קומות, ובהן 16 דירות חדשות (כולל דירות גג) כן נבנו שתי דירות גן.

שלמה קפלן הוגה הרעיון, יזם בניה חדשה, יחידה במינה בארץ, קנה לו מוניטין בהקמת בתי מגורים ייחודיים בעלי תפיסה תכנונית חדשנית, קו עיצוב מקורי וחומרי ציפוי איכותיים, הקדים את חוק תמ"א 38, הפך בניין ישן ומוזנח למגדל חדש ומרהיב, מוגן מפני התמוטטות כתוצאה מרעידות אדמה, לכל דירה הוספו ממ"ד, מרפסת שמש ושטחים ניכרים (ברמת שלד) כן הוספו שטחים ציבוריים , לובי יוקרתי ורחב, שתי מעליות חדישות, חדרי מדרגות משופרים, חדר ספורט, חדרי עגלות, חדר תרבות, חדרי אשפה,חניות גינות ועוד.

יש על מי לבנות

"שלמה קפלן בונה מעט, אך משקיע הרבה"











 
בחזרה לדף הבית