Make your own free website on Tripod.comתוכניות מכירה - להמחשה בלבד

לקבלת קובץ תוכניות "גן הגתות" בפורמט PDF  לחץ כאן
להורדת טופס הזמנה לרכישת דירה בפורמט PDF  לחץ כאן
לקבלת מפרטים מלאים, נא כנס/י בתפריט ל"המפרט הטכני"
לקבלת תוכנית חניות וקומת קרקע בפורמט PDF  לחץ כאן


לחץ על התוכנית הרצויה ...
קומת קרקע דירה טיפוסית בקומת קרקע
קומות 5,7 דירה טיפוסית בקומות 5,7  (4 חד')
קומה 6 דירה טיפוסית בקומה 6  (4 חד')
קומה 8 דירה טיפוסית בקומה 8 דופלקס  (5 חד')
קומת גג דופלקס דופלקס גג טיפוסי
R


בחזרה לדף הבית