Make your own free website on Tripod.com


"הקבלן והבונה"פירסומים באינטרנט
שלום לגולשים,
הנני משמש מאז מרץ 2005, כיו"ר המערכת של ביטאון התאחדות הקבלנים "הקבלן והבונה".

בטאון זה מצוי באתר האינטרנט של ההתאחדות הקבלנים והבונים בישראל
http://www.acb.org.il/Site/ContentSystem/CategoryPage.aspx?CatID=56

כמו גם באתר של ארגון הקבלנים והבונים בראשון לציון,
http://www.acbr.org.il/show_item.asp?levelId=63391

להלן קישוריות לאתר ישירות לגליונות השונים לפי סדר הופעתם ,
תחת כל גליון רשומים הנושאים שפורסמו מפרי עטי. 

שלמה קפלןהקבלן והבונה גליון 315
דבר יו"ר המערכת עמ' 5
מסביב לעולם, "המשכן המקדש וחודש ניסן" עמ' 24-25


הקבלן והבונה גליון 314
דבר יו"ר המערכת עמ' 5 המשך בעמ' 42
מסביב לעולם, "בניה על הקרח" עמ' 26-28
כנס ירושלים עמ' 28
בורסה- כלכלה "שלא מהעולם הזה", כתבה מס' 2 עמ' 32-33 -המשך בעמ' 42


הקבלן והבונה גליון 313
דבר יו"ר המערכת עמ' 5-8
מסביב לעולם, "העיר הלבנה" עמ' 22-23 המשך בעמ' 46
בורסה למתחילים כתבה מס' 1 עמ' 30 -המשך בעמ' 46
מכתב מנכ"ל משרד הבינוי ותגובת יו"ר המערכת עמ' 39


הקבלן והבונה גליון 312
דבר יו"ר המערכת עמ' 5-8
כלים מסביב לעולם, עמ' 22-23
"תעלת הימים", כתבה מס' 2 עמ' 32 


הקבלן והבונה גליון 311
דבר יו"ר המערכת עמ' 5
בתי תפילה מסביב לעולם, עמ' 24-26
"תעלת הימים", כתבה מס' 1 עמ' 40


הקבלן והבונה גליון 310
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
בניה ירוקה מסביב לעולם, עמ' 26-27 המשכו בעמ' 43


הקבלן והבונה גליון 309
דבר יו"ר המערכת עמ' 5 המשכו בעמ' 41
מטעם עיריית ראשל"צ פיוי בינוי עמ' 16
איים מלאכותיים מסביב לעולם, עמ' 24-25
"אייזן בטון" שפת בניין מדוברת, סידרה מס' 3 עמ' 32-33 המשכו בעמ' 45


הקבלן והבונה גליון 308
דבר יו"ר המערכת עמ' 7 המשכו בעמ' 53
סכרים בעולם, עמ' 28-29
"אייזן בטון" שפת בניין מדוברת, סידרה מס' 2 עמ' 46 המשכו בעמ' 48


הקבלן והבונה גליון 307
דבר יו"ר המערכת עמ' 7 המשכו בעמ' 45
בעקבות הועד הפועל הפתיח, עמ' 12
מנהרות בעולם, עמ' 24-25
מתחם אלקלעי, מייזם פינו בינוי בראשל"צ, עמ' 27
רשימה על ביקורו של השר חיים רמון, עמ' 30
קווים לדמותו של פנחס גולדשטיין, עמ' 32
"אייזן בטון" שפת בניין מדוברת, עמ' 36 המשכו בעמ' 45


הקבלן והבונה גליון 306
דבר יו"ר המערכת עמ' 5 המשך בעמ' 8
תמונה מסייר בבניין החדש עמ' 18
מבנים מסביב לעולם "כל העולם כולו גשר צר מאוד " עמ' 28-29


הקבלן והבונה גליון 305
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
ראיון עם מנכ"ל משרד התחבורה מר גדעון סיטרמן עמ' 16-21
מבנים מסביב לעולם "מגדלים פורחים באוויר" עמ' 28-29


הקבלן והבונה גליון 304
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
איך טורפדה תיבת נח עמ' 22
במסגרת תמונות היו"רים, יו"ר הקבלן והבונה עמ' 25
מבנים מסביב לעולם "הבית המשוגע בתל אביב" עמ' 28-29
חיזוק מבנים ועיבוי בינוי בראשל"צ עמ' 34
מחמאות במסגרת מכתבים למערכת עמ' 42


הקבלן והבונה גליון 303
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
דברים לזכרו של משה לרר עמ' 15
ראיון עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מר אריה בר עמ' 16-20
מבנים מסביב לעולם "הבניין המרקד ובניינים ביזאריים" עמ' 28-29


הקבלן והבונה גליון 302
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
דברים לזכרו של חבר עמ' 12
ברלין עיר של ניגודים עמ' 22-23
מכתב למערכת נרשם ונבנה במתכונת זו ע"מ להימנע מתביעה עמ' 43


הקבלן והבונה גליון 301
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
דעת יחיד-מפה ומשם בין כותלי ההתאחדות עמ' 18-19
ראיון עם ראש עיריית נתניה עמ' 33-35


הקבלן והבונה גליון 300
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
סקירת 4 ערים ראשיות בצפון עמ' 26-27


הקבלן והבונה גליון 299
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
דעת יחיד- שוק העבודה והבעיה הפלשינאית עמ' 16-17
ארגון ראשל"צ מילגות עמ' 24
ראיון עם ראש עיריית באר שבע עמ' 28-29


הקבלן והבונה גליון 298
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
בלשכת שר הבטחון עמ' 18


הקבלן והבונה גליון 297
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
ראיון עם ראש עיריית אשקלון עמ' 18-20


הקבלן והבונה גליון 296
דבר יו"ר המערכת עמ' 7
ראיון עם ראש עיריית ראשל"צ עמ' 31


הקבלן והבונה גליון 295
דבר יו"ר המערכת עמ' 2
ראיון עם נשיא התאחדות עמ' 3-5 פרסומים באינטרנט ...

 החזירו את אמונכם בעובדים הפלסטינים !

 "אין ספק שהמיתון לא נגמר"

 שערוריית המיסוי הגבוה בדירה למגורים

 הקטר שירד מהמסילהבחזרה לדף הבית